ENGLISH

Dansk Kapelmesterforening er en faglig sammenslutning af professionelle dirigen-
ter og kapelmestre inden for den seriøse musik, militærmusikken samt teater-, show-, jazz- og populærmusikområdet.

Her kan du læse nyheder bl.a. om arrangementer i Dansk Kapelmesterforening,
Foreningens adresse.
Bestyrelsens adresser og telefon.
Dansk Kapelmesterforenings medlemsliste.
Medlemmers CV.
Her kan du læse om feriehuse som Dansk Kapelmesterforening har til rådighed. Her kan du læse om hvilke muligheder du har, for at søge støtte til kapelmesterhonorar, koncerter, cd'er, studierejse m.m. Her kan du downloade en ansøgningsblanket samt foreningens logo.
Her kan du læse Dansk Kapelmesterforenings medlemsblade Kapelmesteren.