ENGLISH
FERIEHUSE / KLITGÅRDEN - legatophold
Klitgården har fondsmidler til et antal legater, som dækker opholdsudgifterne på Klitgården i 2 uger, på nær en egenbetaling på 100 kr/dag.

Klitgården er et refugium for videnskabsmænd, forskningsmedarbejdere og kunstnere, som har brug for at kunne koncentrere sig om et projekt eller et værk. Der er plads til 15 personer samtidig. Den enkelte gæst får et værelse med arbejdsbord og adgang til fælles rum. Derudover er der tre atelierer. Da der ikke er et lydisoleret musikrum, kan Klitgården kun tage imod musikere og komponister, som bruger instrumenter med høretelefoner. Tre daglige måltider bliver serveret.

Klitgården har fondsmidler til et antal legater, som dækker opholdsudgifterne på Klitgården i 2 uger, på nær en egenbetaling på 110 kr./dag.Tre daglige måltider bliver serveret. Yderligere oplysninger om forholdene på Klitgården kan fås ved henvendelse til Lotte Rohde, tlf. 96 79 19 99.

Medlemmer af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer kan ansøge ved at indsende en beskrivelse af planerne for opholdet, CV samt evt. andre relevante oplysninger til Klitgården, Damstedvej 39, 9990 Skagen, mail: info@klitgaarden.dk.

Ansøgere, som har modtaget et tilsvarende legat inden for de seneste 2 år, vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningerne skal være Dansk Kunstnerråd i hænde senest 15. august 2014 og vil blive behandlet hurtigst muligt herefter.