ENGLISH
INFO

Bestyrelsen består pr. 1. 5. 2018 af

Formand
Jesper Grove Jørgensen
Strandvejen 611 B
2930 Klampenborg
Tlf.: 3963 8151
Email: formand@kapelmesterforening.dk

Næstformand
Henrik Vagn Christensen
Robert Jacobsens Vej 81, 4. tv.
2300 København S
Tlf: 3296 2224
Email: henrikvagn@post.tele.dk

Kasserer
Peder Kragerup Gersonsvej 31
2900 Hellerup
Tlf.: 3962 3074
Email: kasserer@kapelmesterforening.dk

 

 

 Redaktør og sekretær
Bodil Heister
Strandboulevarden 40, 3. th.
2100 København Ø
Tlf.: 3538 4758
Email: sekretaer@kapelmesterforening.dk

Bestyrelsesmedlem
Jonas Johansen
Dronningensgade 79, 4.
1420 København K
Tlf. 4089 9930 / 3296 7708
Email: jj@jonasjohansen.dk

Suppleanter
Jonas Viggo Pedersen
Jørgen Lauritsen