ENGLISH
LEGATANSØGNING

Du kan ansøge om legat til et nærmere specificeret projekt, som er dirigent-/kapelmesterrelateret.

Ansøgninger med ansøgningblanket skal sendes på mail til sekretæren senest en måned før projektets afvikling og inden deadline til sekretæren, hvis du ønsker at søge penge til CD-indspilninger, dirigentstudie, dirigenthonorar m.v.
sekretaer@kapelmesterforening.dk

Hovedpunkterne skal skrives på selve blanketten, (man kan skrive i selve blanketten, når den er lagt ud på skrivebordet)
• Der skal vedlægges kort projektbeskrivelse samt budget.
• Udover ensemblelederens underskrift skal ansøgningsblanketten også underskrives af kapelmesteren eller en cc til dirigenten på mail.
• Medlemmer behøver ikke at sende CV, lydfiler eller anmeldelser.
• Svar på ansøgninger kan forventes cirka fire-fem uger efter deadline-datoen (den sidste var 11. maj).

Deadline for næste ansøgningsfrist er
fredag 16. juni 2017 inden kl. 11.00.

Send ansøgningsskema og bilag til sekretær Bodil Heister: sekretaer@kapelmesterforening.dk

Download ansøgningsskema som PDF

DOWNLOAD LOGO

Du kan downloade Kapelmesterforeningens logo her

Sådan gør du

1. Højreklik på et link nedenfor (Mac: ctrl-klik)
2. Gem filen på din computer

Dansk
Download CMYK, 592x550 px, 200 px/inc
Download mindre format, som pdf

Engelsk
Download CMYK logo, eps-file
Download logo, pdf-file