ENGLISH
LEGATANSØGNING

Du kan ansøge om legat til et nærmere specificeret projekt, som er dirigent-/kapelmesterrelateret.

Ansøgningsblanket kan downloades her.

Ansøgninger skal sendes på mail til sekretæren senest en måned før projektets afvikling og inden deadline til sekretæren, hvis du ønsker at søge penge til CD-indspilninger, dirigentstudie, dirigenthonorar m.v.
sekretaer@kapelmesterforening.dk

Hovedpunkterne skal skrives på selve blanketten, (man kan skrive i selve blanketten, når den er lagt ud på skrivebordet)
- og der skal vedlægges kort projektbeskrivelse samt budget.
• Udover ensemblelederens underskrift skal ansøgningsblanketten også underskrives af kapelmesteren eller en cc til dirigenten på mail.
• Medlemmer behøver ikke at sende CV, lydfiler eller anmeldelser.
• Svar på ansøgninger kan forventes cirka fire uger efter deadline-datoen. Den sidste var 30. maj 2018.

Deadline for næste ansøgningsfrist er
fredag 10. august 2018 inden kl. 16.00.

Send ansøgningsskemae til sekretæren: sekretaer@kapelmesterforening.dk

Du downloader ansøgningsskemaet ved først at klikke på linket herunder:

Download ansøgningsskema som PDF

DOWNLOAD LOGO

Du kan downloade Kapelmesterforeningens logo her

Sådan gør du

1. Højreklik på et link nedenfor (Mac: ctrl-klik)
2. Gem filen på din computer

Dansk
Download CMYK, 592x550 px, 200 px/inc
Download mindre format, som pdf

Engelsk
Download CMYK logo, eps-file
Download logo, pdf-file