ENGLISH
LEGATANSØGNING

Du kan ansøge om legat til et nærmere specificeret projekt, som er dirigent-/kapelmesterrelateret.

Ansøgninger med ansøgningblanket skal sendes på mail til sekretær Bodil Heister senest en måned før projektets afvikling og inden deadline til sekretæren, hvis du ønsker at søge penge til CD-indspilninger, dirigentstudie, dirigenthonorar m.v.
sekretaer@kapelmesterforening.dk

Ansøgningsblanketten: hovedpunkterne skal skrives på selve blanketten, (man kan skrive direkte på blanketten, når den er lagt ud på skrivebordet, se browservejledning).
Projetbeskrivelse og budget: der skal vedlægges kort projektbeskrivelse samt budget. Se vejledning her.
Underskrift: udover ensemblelederens underskrift (behøver ikke at være fysisk), så skal ansøgningsblanketten sendes som cc til kapelmesteren på mail.
Medlemmer af foreningen behøver ikke at sende CV, lydfiler eller anmeldelser.
Svar på ansøgninger kan forventes cirka fire-fem uger efter deadline-datoen (den sidste var 14. juni).

Deadline for næste ansøgningsfrist er
fredag 16. august 2019 inden kl. 18.00.

Send ansøgningsskema og bilag til sekretær Bodil Heister: sekretaer@kapelmesterforening.dk

Download ansøgningsskema som PDF

DOWNLOAD LOGO

Du kan downloade Kapelmesterforeningens logo her

Sådan gør du

1. Højreklik på et link nedenfor (Mac: ctrl-klik)
2. Gem filen på din computer

Dansk
Download CMYK, 592x550 px, 200 px/inc
Download mindre format, som pdf

Engelsk
Download CMYK logo, eps-file
Download logo, pdf-file