ENGLISH
Om Dansk Kapelmesterforening

Dansk Kapelmesterforening DK
er en faglig sammenslutning af professionelle dirigenter og kapelmestre inden for den klassiske musik, militærmusikken samt teater-, show-, jazz- og populærmusikområdet. Foreningens medlemmer har deres professionelle virke ved bl.a. symfoniorkestre, militærorkestre, teatre, bigbands og kor.

Foreningen tæller 226 medlemmer pr. 1.1.2017.

Dansk Kapelmesterforening blev stiftet i 1937.
Foreningens stifter og første formand var dirigenten og komponisten Emil Reesen. Han blev i 1962 afløst af dirigenten, professor Arne Hammelboe, der var formand indtil 1997, hvor dirigenten Frans Rasmussen overtog hvervet. I 2014 blev dirigenten Jesper Grove Jørgensen valgt til formand.

Foreningens formål
er at varetage medlemmernes kunstneriske, faglige og økonomiske interesser. Foreningen administrerer fordelingen af de kollektive Gramex- og Copydan-midler bl.a. gennem legater til:
1) musikfremmende foranstaltninger
2) uddannelsesmæssige formål
3) sociale og humanitære formål.

Endvidere fordeles de individuelle kabel-TV-vederlag til rettighedshavere på Verdens TV-området.
Støttemuligheder, klik her

Dansk Kapelmesterforening er repræsenteret
i Copydan (Foreningerne Verdens-TV , AVU-medier, Kultur-Plus og Arkiv), Fællesrådet for Udøvende Konstnere, Dansk Kunstnerråd, Samrådet for Ophavsret og tilknyttet Gramex, Filmex og Performex.

Følgende legater administreres gennem kapelmester-foreningen:

Kapelmester Grethe Kolbes Mindelegat
uddelt første gang 21.12.1997. Modtagere: Kaisa Roose, Inge Fabricius, Esther Bobrova, Dorrit Matson, Nenia Zenana, Bodil Heister, Marylin Mazur og Anne Marie Granau.

Arne Hammelboes Rejselegat
uddelt første gang 21.12.2014 til Phillip Faber


Emil Reesens Mindelegat
oprettet i 1991, uddeles på Foreningens stiftelsesdag, 21. december. Tidligere modtagere: Max Leth, Grethe Kolbe, Henrik Blichmann, Lavard Friisholm, John Frandsen, Svend Asmussen, Arne Hammelboe, Ole Schmidt, Ib Glindemann, Leif Segerstam, Francesco Cristofoli, Erik Moseholm, Peter Ernst Lassen, Tamás Vetö og Michael Schønwandt og Frans Rasmussen.

Bestyrelsen består pr. 1.5.2017 af:
Formand: Jesper Grove Jørgensen
Næstformand: Henrik Vagn Christensen
Sekretær og redaktør: Bodil Heister
Kasserer Peder Kragerup
Bestyrelsesmedlem: Jonas Johansen
Suppleanter: Jonas Viggo Pedersen og Michael Bojesen.

Om optagelse i foreningen
Som medlemmer af foreningen kan optages kapelmestre/dirigenter, der har en anerkendt uddannelse som dirigent eller kunstnerisk ansvarlig kapelmester i betydeligt bredt omfang og kvalitet og med et kontinuerligt virke med professionelle ensembler.

Ansøgningsblanket om optagelse fås ved henvendelse til foreningens sekretær,Bodil Heister, sekretaer@kapelmesterforening.dk

Læs foreningens vedtægter her.


Dansk Kapelmesterforenings kontor:
Sankt Hans Torv 26, 5.
2200 København N
www.kapelmesterforening.dk

Sekretær Bodil Heister:
sekretaer@kapelmesterforening.dk
Strandboulevarden 40, 3. th.,
2100 København Ø (privatadresse)

 

Om Dansk Kapelmesterforening som pdf: klik her