Hent ansøgningsskema, klik her

Når du klikker på ovenstående link, vil det, du bliver mødt med, være forskelligt fra browser til browser, lige som udfaldet vil være forskelligt fra Mac OS til Windows.

I langt de fleste tilfælde vil ansøgningsblanketten dog blive vist på en ny fane. Her kan du så vælge at udfylde den. Når du har udfyldt den, skal du trykke 'Save' eller 'Gem'. Det anbefales at gemme den på skrivebordet, hvor du let kan finde den igen.

Den færdigudfyldte blanket sendes herefter til sekretæren.

Alternativt kan du starte med at gemme vinduet med ansøgningsblanketten. Igen, gem den på skrivebordet, hvor du let kan finde frem til den.

Du kan nu udfylde ansøgningen på skærmen. VIGTIGT! Når du har udfyldt den, skal du huske at gemme. Blanketten skulle herefter være klar til at blive sendt til sekretæren.

Hvis du får en melding om, at siden ikke eksisterer, skal du genindlæse siden
(Mac: Cmd-R, Windows: Ctrl-R).

Fejl ved udskrivning gennem Adobe Reader: Hvis du ønsker at udskrive blanketten, og du kommer ud for, at det ikke er al teksten, der kommer med, skal du efter at have trykket 'Udskriv', vælge 'Tilpas' i udskriftsdialogen.