Service for medlemmer

Denne side er en service til vores medlemmer. Her kan findes ting til hjælp for vores medlemmer, som for eksempel hjælp til kontraktspørgsmål

Klausul vedrørende rettigheder

ved Pernille Backhausen, Advokat

Hermed teksten til en klausul, som vi mener, at I bør være opmærksomme på og sørge for at få indsat i aftaler, hvor I overdrager rettigheder til en anden. Vederlæggelse fra den pågældende, eksempelvis i en tv-kontrakt, vil dække forholdet mellem den pågældende og jer. Imidlertid er det vigtigt, at I med denne klausul får præciseret, at når en tredjemand – fx et kabelanlæg eller en tv-distributør – bruger materialet, så har I ikke fået vederlæggelse i henhold til kontrakten, men først når Copydan opkræver vederlaget og fordeler pengene. Denne såkaldte ”Copydanklausul” sikrer, at ved andres anvendelse af rettighederne kan I kræve vederlæggelse i det sædvanlige kollektive system, altså Copydan og Dansk Kapelmesterforening. Der går ikke noget fra dem, I laver kontrakten med, fx en tv-producent, så der burde ikke være problemer med at få dem til at tage klausulen med i kontrakten.

Bestyrelsen anbefaler derfor, at I anvender klausulen.

”Uanset overdragelsen af rettigheder i denne kontrakt bevarer kapelmesteren/dirigenten ret-ten til vederlag i henhold til ophavsretslovens § 13, § 17, stk. 4, § 30 a, § 35 og § 50, stk. 2, samt tilsvarende nationale, udenlandske eller internationale bestemmelser, herunder regler og vederlagsordninger, der senere måtte supplere eller afløse disse bestemmelser. Kapelmesteren/dirigenten bevarer tilsvarende retten til vederlag i henhold til andre vederlagsordninger, der varetages af Copydan eller andre danske eller udenlandske organisationer, der administrerer kollektive vederlagsordninger, hvad enten vederlagsordningen findes i dag eller frem-kommer i fremtiden, og hvad enten der er tale om en dansk, udenlandsk eller international vederlagsordning. Denne klausul indebærer, at vederlæggelse for tredjemands udnyttelse af rettigheder, der omfattes af klausulen, sker gennem den pågældende kollektive forvaltningsorganisation, ikke gennem denne kontrakt.

Vederlæggelse for privatkopiering i henhold til ophavsretslovens § 39 sker gennem Copydan KulturPlus og tilsvarende udenlandske organisationer for så vidt angår lande, der har en tilsvarende ordning. Retten til dette vederlag for privatkopiering er således ikke overdraget i medfør af denne kontrakt.”

© Kapelmesterforening. ALL RIGHTS RESERVED | Proudly Designed by Rossscammm Films & Marketing