Om os

Dansk Kapelmesterforening (DK) er en faglig sammenslutning af professionelle dirigenter og kapelmestre inden for den seriøse musik, militærmusikken samt teater-, show-, jazz- og populærmusikområdet. Foreningens medlemmer har deres professionelle virke ved bl.a. symfoniorkestre, militærorkestre, teatre, bigband og kor.

Dansk Kapelmesterforening blev stiftet i 1937. Foreningens første formand var dirigenten og komponisten Emil Reesen. Han blev i 1962 afløst af dirigenten, professor Arne Hammelboe, der var formand indtil 1997, hvor dirigenten Frans Rasmussen overtog hvervet. D. 1.12.2013 overtog Jesper Grove Jørgensen hvervet som formand.

Foreningens Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes kunstneriske, faglige og økonomiske interesser.

Foreningen administrerer fordelingen af de kollektive Gramex- og Copydan-midler bl.a. gennem legater til

1) musikfremmende foranstaltninger (levende fremførelse og fonogrammer) og

2) uddannelsesmæssige formål (studierejser og kurser). Endvidere fordeles de individuelle vederlag til rettighedshavere på Verdens TV-området.

Dansk Kapelmesterforening er repræsenteret i Copydan (Foreningerne Arkiv, AVU-medier, Båndkopi og Verdens TV). Fællesrådet for Udøvende Kunstnere, Samrådet for Ophavsret, Dansk Kunstnerråd samt tilknyttet Gramex og Performex.

Følgende legater administreres gennem Kapelmesterfonden:

Emil Reesens Mindelegat, oprettet i 1991, som uddeles på Foreningens stiftelsesdag, 21. december. Modtagere: Max Leth (1991), Grethe Kolbe (1992), Henrik Blichmann (1993), Lavard Friisholm (1994), John Frandsen (1995), Svend Asmussen (1996), Arne Hammelboe (1997), Ole Schmidt (1998), Ib Glindemann (2000), Leif Segerstam (2002), Francesco Cristofoli (2003), Tamás Vetö (2004), Erik Moseholm (2005), Peter Ernst Lassen (2006), Michael Schønwandt (2007) og Frans Rasmussen (2014).

Kapelmester Grethe Kolbes Mindelegat, uddelt første gang 21.12.1997. Modtagere: Kaisa Roose (1997), Inge Fabricius (2002), Bodil Heister (2004), Esther Bobrova (2006), Dorrit Matson (2009), Nenia Zenana (2011), Marilyn Mazur (2013), Anne Marie Granau (2014) og Susanne Vibæk (2018).

Arne Hammelboes Uddannelseslegat, uddelt første gang 21.12.1997. Tidligere modtagere: Morten Friis  (1997), Morten Ryelund (1998), Nenia Zanana (1999), Jesper Riis (2000), Gints Glinka (2001), Christian Kluxen (2005), Jonas Johansen (2012), Rose Munk Heiberg (2022) og Jakob Høgsbro (2022).

Arne Hammelboes Rejselegat, uddelt første gang 21.12. 2014. Tidligere modtagere: Phillip Faber (2014), Christian Kluxen (2015), Christian Øland (2016), Bernhard Melbye Voss (2016), Maria Badstue (2017), Lars Ole Mathiasen (2018), Ole Faurschou (2019), Andreas Vetö (2019) og Katrine Windfeld (2020), Magnus Larsson (2021), Mie frederikke Bauer (talentpris 2022), Johanne Grønkjær Lorenzen (talentpris 2022), Johanne Sofie Bech Madsen (talentpris 2022) og Gustav Aske Sønksen (talentpris 2022).

Om optagelse i foreningen

Som medlemmer af foreningen kan optages kapelmestre/dirigenter, der har en anerkendt uddannelse som dirigent eller kunstnerisk ansvarlig kapelmester i betydeligt bredt omfang og kvalitet med professionelle ensembler.

Ansøgningsblanket om optagelse fås ved henvendelse til foreningens sekretær sekretaer@kapelmesterforening.dk

Dansk Kapelmesterforening har i øjeblikket 215 medlemmer.