Etiske retningslinjer

Dansk Kapelmesterforening anser alle køn og mennesker for ligeværdige, uanset nationalitet, religion eller hudfarve.

Dansk Kapelmesterforening tager afstand fra alle former for krænkende adfærd, uanset om den er social, verbal eller seksuel.

Vi skal som kapelmestre være særligt bevidste om vores ansvar i alle situationer og relationer, hvor vi i kraft af vores fag, stilling eller virke enten har økonomisk magt eller mulighed for at gøre eller sige ting uimodsagt som en naturlig del af den kunstneriske proces.

Ingen af disse tillidsforhold må under nogen omstændigheder misbruges, og vi er derfor dybt berørte af de ting der lægges frem i DR’s aktuelle dokumentar, og tænker på hver eneste krænkede kunstner og på det mod, der skal til for at stå offentligt frem. Tak for at kaste lys på vores ansvar.

Vi er bevidste om, at vi kun ser toppen af isbjerget, og vil medvirke aktivt til en kulturændring der forebygger fremtidige krænkelser. Bestyrelsen vil derfor i den kommende tid udarbejde et etisk kodeks til debat og vedtagelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

Vi vil også aktivt fremme ligestilling og ligeværd i musikbranchen, og ser frem til samarbejdet med alle øvrige organistioner og aktører, til gavn for alle kunstnere uanset køn, ansættelsesforhold eller fagområde.

Bestyrelsen d. 18. juni 2024

Link til Autors etiske retningslinjer