FOR MEDLEMMER

Du skal logge ind for at se dette indhold.

KLITGÅRDEN – legatophold

Klitgården har fondsmidler til et antal legater, som dækker opholdsudgifterne på Klitgården i 2 uger, på nær en egenbetaling på 100 kr/dag.

Klitgården er et refugium for videnskabsmænd, forskningsmedarbejdere og kunstnere, som har brug for at kunne koncentrere sig om et projekt eller et værk. Der er plads til 15 personer samtidig. Den enkelte gæst får et værelse med arbejdsbord og adgang til fælles rum. Derudover er der tre atelierer. Da der ikke er et lydisoleret musikrum, kan Klitgården kun tage imod musikere og komponister, som bruger instrumenter med høretelefoner. Tre daglige måltider bliver serveret.

Klitgården har fondsmidler til et antal legater, som dækker opholdsudgifterne på Klitgården i 2 uger, på nær en egenbetaling på 110 kr./dag.

Tre daglige måltider bliver serveret. Yderligere oplysninger om forholdene på Klitgården kan fås ved henvendelse til Lotte Rohde, tlf. 96 79 19 99.

Medlemmer af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer kan ansøge ved at indsende en beskrivelse af planerne for opholdet, CV samt evt. andre relevante oplysninger til Klitgården, Damstedvej 39, 9990 Skagen, mail: info@klitgaarden.dk.

Ansøgere, som har modtaget et tilsvarende legat inden for de seneste 2 år, vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningerne skal være Dansk Kunstnerråd i hænde senest 15. august 2014 og vil blive behandlet hurtigst muligt herefter.

Lille Skiveren i Skagen

1 uges ophold for 3.500,- pr uge for medlemmer af Dansk Kapelmester-forening kan lejes i uge 23 (31.5 – 7.6) og uge 39 (20.9 – 27.9) 2024.

Foreningen har sammen med Dansk Kunstnerråds øvrige fraktioner erhvervet Jens Otto Krags sommerbolig, Lille Skiveren ved Skagen tæt på Vesterhavet. Huset, der har plads til 8-10 overnattende, er veludstyret med sauna og klaver.
Og det er et godt sted, hvis man vil øve med sin trio eller kvartet.

Foreningen udlejer en af ugerne til vore medlemmer, fortrinsvis til fagrelaterede formål. Der vil blive trukket lod blandt de indkomne ansøgninger.

Deadline: 15. marts for uge 23 og 15. juni for uge 39.
Send ansøgning til sekretæren, sekretaer@kapelmesterforening.dk

Skandinavisk Forenings kunsnerhus i Rom

I et centralt beliggende 1400-tals palads er fem etværelses kunstnerboliger til rådighed, 4 store på henholdsvis 20 m2, 26 m2, 27 m2 og 32 m2, samt en mindre kunstnerbolig på 11 m2. circoloscandinavo.it

Statens Legatbolig i Paris

Der indkaldes hermed til ansøgninger for ophold i Statens legatbolig i Paris for 2016.

Statens legatbolig i Paris administreres af en stiftelse med navn efter boligens givere, Ludvig Preetzmann-Aggerholm og Hustru. Stiftelsens formål er at give danske kunstnere og forskere mulighed for et ophold i Paris.

Ansøgere, hvis projekt har en konkret tilknytning til Paris og/eller Frankrig, vil blive prioriteret.

Lejligheden ligger på 2. sal i et restaureret og lyst ”hotel particulier” i 3, rue de la Perle – midt i Marais-kvarteret.
Den er i to etager (dvs. ikke handicapvenlig) og indeholder opholdsstue, sovealkove, badeværelse og køkken. Lejligheden er fuldt møbleret og udstyret til 2 personer. Huslejen er 1150 Euro pr. måned inkl. varme, lys, telefon- og internetabonnement (retten til prisjustering forbeholdes).

For at tilgodese flest mulige ansøgere tildeles ophold som regel kun for én måned.

Ansøgninger om ophold i legatboligen i 2021 bedes indsendt senest torsdag den 1. oktober 2020. Læs mere og find ansøgningsskema, klik her.

Tildeling af legatboligen forventes afgjort primo november 2015. Besked om tildeling/afslag vil blive sendt pr. e-mail til samtlige ansøgere.

Send ansøgning til sekretæren, sekretaer@kapelmesterforening.dk

Slettingen Refugium

Refugiet er et sted hvor man kan fordybe sig i sit arbejde og drage inspiration fra omgivelserne.

I Slettingens andet passivhus er der opført et refugium med lejlighed og atelier. Formålet med dette er, at danske forskere, kunstnere, forfattere o.l. kan fordybe sig i deres arbejde i de rolige og naturlige omgivelser.

Er du interesseret i at leje refugiet skal du skrive en ansøgning, hvor du begrunder, hvorfor du gerne vil benytte stedet samt hvad dit bidrag kan være til opholdet på Refugiet.
Ansøgningerne vil løbende blive behandlet og den endelige udvælgelse foretages af et bedømmelsesudvalg.

Se mere under feltet “Hvordan ansøger jeg?”.

Læs mere…