Ansøgninger

Du kan ansøge om et legat til et nærmere specificeret projekt, som er dirigent/kapelmester-relateret.

Deadline for næste ansøgningsfrist er

Lørag d. 13. april 2024 kl. 18:00.

Send ansøgningsskema og bilag pr. email, til sekretær Bodil Heister: sekretaer@kapelmesterforening.dk

Kapelmesterforeningen gør opmærksom på, at sekretæren kun har begrænset tid til at gennemgå og forhåndsgodkende ansøgningerne. Sørg derfor venligst for at have det hele klar som beskrevet ovenfor inden du evt. henvender dig med spørgsmål. Tak.

God arbejdslyst med ansøgningen. Vi glæder os til at høre fra dig.Vejledning til ansøgning

Ansøgningen skal være modtaget senest en måned før projektets afvikling.

Ansøgningen skal indeholde:

Ansøgningsblanket: Hovedpunkterne skal skrives på selve blanketten (man kan skrive direkte på blanketten når den er lagt ud på computerens skrivebord – husk at gemme inden du sender).

Projektbeskrivelse: Hvor det, der søges til beskrives nærmere (hvis pladsen på blanketten ikke er nok).

Budget: Skal altid med. Tryk på “Budget” knappen herunder, og se venligst vejledningen dér, før du laver dit budget.

Underskrift: Fra ansøger og/eller kapelmester. Disse behøver ikke at være håndskrevne, men hvis ansøger er forskellig fra kapelmester, skal kapelmesteren være cc. på mailansøgningen med alle bilag.

Ansøgninger der ikke indeholder ovenstående bilag og retningslinjer vil få afslag.

Dansk kapelmesterforening støtter fortrinsvis enkeltprojekter, og ansøgninger der har karakter af driftstøtte vil få afslag. Bestyrelsen opfordrer derfor ansøgerne til selv at udvælge det projekt der søges støtte til, da mere generelle ansøgninger vil blive afvist.

Medlemmer af foreningen behøver ikke at sende CV, lydfiler eller anmeldelser.

Svar på ansøgningen kan forventes cirka fire-fem uger efter ansøgningsfristen.

Efter svar på ansøgning: Foreningen gør venligst opmærksom på at afslag/bevillinger besluttes af den samlede bestyrelse, hvis drøftelser ikke er offentligt tilgængelige. Ansøgere får altså hverken ved tilsagn eller afslag, begrundede svar på ansøgninger.

Browser- og download vejledning

Når du klikker på linket til ansøgningsblanketten, vil det, du bliver mødt med, være forskelligt fra browser til browser, lige som udfaldet vil være forskelligt fra Mac OS til Windows.

I langt de fleste tilfælde vil ansøgningsblanketten dog blive vist på en ny fane. Tryk Gem som (eller Save as), og gem den på Skrivebordet.

Udfyld blanketten på skærmen. VIGTIGT! Når du har udfyldt den, skal du huske at gemme (Gem som…). Blanketten skulle herefter være klar til at blive sendt til sekretæren.

Hvis du får en melding om, at siden ikke eksisterer, skal du genindlæse siden (Mac: Cmd-R, Windows: Ctrl-R).

Bemærk venligst, at længere tekst ikke automatisk bliver ført ned på næste linie.
Når du når enden af en linie, bliver du nødt til manuelt at gå ned på næste linie og fortsætte dér.

“Hvis du har problemer med at downloade og/eller udfylde ansøgningsskemaet, så send mig en mail om det, og jeg sender skemaet til på en mail til dig. Venlig hilsen Sekretæren

NB! Mac-brugere bør åbne dokumentet med Billedfremviser (standard)
fremfor Adobe Reader.

Fejl ved udskrivning gennem Adobe Reader: Hvis du ønsker at udskrive blanketten, og du kommer ud for, at det ikke er al teksten, der kommer med, skal du efter at have trykket ‘Udskriv’, vælge ‘Tilpas’ i udskriftsdialogen.